Mail
  • facebook
  • twitter
  • instagram

PAYLARIN BİRİNCİL PİYASADA HALKA ARZI

PAYLARIN BİRİNCİL PİYASADA HALKA ARZI

Payların Birincil Piyasada Halka Arzı

Borsa Yönetim Kurulunun 30/01/2014 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Şirket) 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 49.500.000 TL olan sermayesinin 66.000.000 TL’ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 16.500.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değere tekabül eden beher pay için 1,15 TL fiyattan Borsa Birincil Piyasa’da “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 24-25/04/2014 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla, KRGYO.BE koduyla satışa sunulacaktır.

Şirketin halka arz izahnamesinde yer alan Borsamız görüşünde de belirtildiği üzere, halka arz sonuçlarının incelenmesi sonrasında Kotasyon Yönetmeliği’nin 15. maddesinin (a) bendinde yer alan şartın sağlandığının anlaşılması halinde, Şirket payları Borsa Genel Müdürlüğünce alınacak kararla KAP’ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görebilecektir.

Şirketin işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 10.000 adet olarak uygulanacaktır.

Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.gov.tr internet adreslerinde yayınlanmaktadır.

ok http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=353328