Mail
  • facebook
  • twitter
  • instagram

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Politikasının Esasları:

İnsan Kaynakları Politikasının amacı, Şirket’in her düzeyindeki kadrolarında mümkün olan en kalifiye ve yetenekli personeli bulundurmaktır. Buna paralel olarak proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım ile Şirket’in stratejik kararları doğrultusunda departmanlarla koordineli olarak piyasadaki en iyi İnsan Kaynakları uygulamaları yürütülür.

İnsan Kaynakları Politikasının Temel Esasları şunlardır: