Mail
  • facebook
  • twitter
  • instagram

PAYLARIN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMASI

PAYLARIN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMASI

Payların İşlem Görmeye Başlaması

Borsa Yönetim Kurulunun 30/01/2014 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, 24-25/04/2014 tarihlerinde Borsa Birincil Piyasa’da halka arzı gerçekleştirilen Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Şirket) 66.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden paylar Borsamızın Kotasyon Yönetmeliği’nin 15′inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 16.500.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı paylar 06/05/2014 tarihinden itibaren 1,15 TL fiyattan “KRGYO” kodu ile Borsamız Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görmeye başlayacaktır.

Şirket’in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 10.000 adet olarak uygulanacaktır.

Payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahipleri satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

ok http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=357710